Hvordan er du stillet ved erstatning af elektroniske produkter

Som det kan gøre sig gældende med andre typer af erstatningssager, kan der også ved erstatning af elektroniske produkter, opstå uenighed forsikringstager og forsikringsgiver imellem.

Som det kan gøre sig gældende med andre typer af erstatningssager, kan der også ved erstatning af elektroniske produkter, opstå uenighed forsikringstager og forsikringsgiver imellem - i sådanne tilfælde kan det være fordelagtigt, og i visse tilfælde nødvendigt, at tage kontakt til en advokat, som kan føre sagen mod forsikringsgiveren.


Et eksempel på en uenighed, der kunne opstå, forsikringsgiver og forsikringstager imellem, - hvor forsikringstager udelukkende har en indboforsikring - kan være, at et elektronisk produkt er blevet forvoldt skade, som følge af hærværk, men forsikringsgiver mener ikke det er troværdigt, at skaden skyldes hærværk. Her ville det være en fordel at kontakte en advokat, der specialiserer sig i denne type erstatningssager - en sådan advokat finder du hos Jensen Advokatfirma.


At det er muligt at få sit produkt erstattet, skyldes forsikring af disse produkter. Det er derfor vigtigt at overveje om, og hvordan, produkterne er forsikret - det er altså vigtigt at sætte sig ind i, hvad den pågældende forsikring dækker. Der findes flere muligheder inden for forsikring af elektroniske produkter, heriblandt indboforsikring, tilkøbt forsikring og udvidet elektronikforsikring.

 

Ved køb af et nyt elektronisk produkt opleves det ofte, at sælger tilbyder tilkøb af en forsikring, men i flere tilfælde vil dette ikke være nødvendigt, da elektronik som regel er dækket af indboforsikringen. Drejer det sig eksempelvis om køb af en computer eller telefon, som kan risikere at blive udsat for el-skade, når produktet er koblet til en strømforsyning, er dette som regel dækket af indboforsikringen.


Indboforsikringen vil som regel også dække, hvis der er tale om tyveri af et elektronisk produkt, samt skader påført et elektronisk produkt, som følge af hærværk - dette kunne være skader forvoldt på et tv, ved indbrud i hjemmet. 

 

Når det førnævnte som regel dækkes af indboforsikringen, kan man spørge sig selv, hvorfor og om, det vil være fordelagtigt at tilkøbe en forsikring, når der investeres i et elektronisk produkt, men der er dog enkelte problematikker, i forbindelse med elektroniske produkter, som ikke dækkes af indboforsikringen. Sker det eksempelvis, at der kommer væske i det elektroniske produkt eller at produktet tabes, dækker indboforsikringen ikke - det gør derimod den tilkøbte forsikring.

 

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, hvornår forsikringen udløber. I de fleste tilfælde vil der være en begrænset dækningsperiode på forsikringer, tilkøbt i forbindelse med køb af et elektronisk produkt. Sker skaden på dit produkt efter udløbet af dækningsperioden, er produktet ikke længere forsikret, og det vil derfor ikke være muligt, at få produktet erstattet.


Et alternativ til tilkøb af en forsikring for hvert enkelt elektronikprodukt, vil være at tegne en såkaldt udvidet elektronikforsikring, hos forsikringsselskabet, som et supplement til indboforsikringen. En udvidet elektronikforsikring vil som regel dække de føromtalte skader, som ellers dækkes af den tilkøbte forsikring, altså vil den dække væskeskader, tab af produktet m.m.


Uanset om der er tale om tilkøbt forsikring, indboforsikring eller en udvidet elektronikforsikring, vil forsikringsudbyder ofte først undersøge om det er muligt at reparere produktet, såfremt der er tale om skader. Er dette ikke muligt, vil produktet blive erstattet med et nyt.