Alarm til hjemmet: Hvad skal du være opmærksom på

alarm ved kp sikring
Når hjemmet ikke længere føles sikkert, kan en tyverialarm være med til at sikre dit hjem mod indbrud. I denne artikel kigger vi nærmere på udvælgelse af privatalarmer og tager udgangspunkt i et udvalgt firma og opsætning af et alarmsystem i en konkret case.


En alarm i dit hjem skal være med til at sikre, at du ikke får besøg af indbrudstyve. En alarm er med til for at forhindre, at der kommer indbrud i dit hjem, eller præventiv fjerne fokus fra dit hjem hos tyven. 

Alarmen er noget vi som udgangspunkt aldrig håber kommer i brug. Det er lidt som med vores forsikringer: Vi tilkøber dem i mange henseender for en sikkerheds skyld, og så krydser vi vores fingre for, at vi aldrig kommer til at få brug for forsikringen. 


Præventiv eller brugbar

Bedst tænkelige scenarie er uden tvivl, at din alarm aldrig bliver aktiveret af udefrakommende personer uden lovlig tilgang til din bolig. Her har skiltningen om alarm en vigtig præventiv funktion, idet den gør tyven opmærksom på, at boligen er sikret med en tyverialarm, og dermed er der sandsynlighed for, at tyven mister interessen og opgiver sit fordækte ærinde.

Skulle ulykken alligevel ske, og et indbrud finder sted, kan en alarm i hustanden være med til at afskrække indbrudstyven fra at fortsætte, eller på anden måde stresse indbrudstyven, eller skabe opmærksomhed fra naboer eller andet, til at indbruddet opgives. 

Generelt er tyverialarmer de senere år blevet en udbredt teknologi i vores hjem, og markedet er stort og uoverskueligt for mange.


Alarm uden nogen former for abonnement

Valget står ofte mellem en privatalarm uden abonnement og en privatalarm koblet på et abonnement.

En privatalarm uden abonnement, kan spare dig penge på kort sigt, da man typisk ikke skal betale udgifter til diverse former for vagtselskaber eller alarmcentraler. Typen af alarmsystemer uden nogen form for abonnement, kaldes typisk for GSM alarmer. Global System for Mobile Communications, eller i daglig tale GSM, er en meget udbredt form for mobiltelefoni, som muliggøre fjernstyring f.eks. via et SIM kort, som kan isættes din privatalarm. Et GSM alarm system er velegnet til dig, hvis du ikke ønsker at være bundet af en aftale og et fast månedligt abonnement. Du ejer personligt alarmen, og derfor er din eneste løbende udgift et beløb til alarmens SIM-kort, som kan tegnes hos langt de fleste teleselskaber. Her afregner man typisk efter dataene, som sendes til og fra SIM kortet, som er meget minimalt, og derfor en billig løsning for den almene forbruger. 

Basalt set fungerer en tyverialarm uden abonnement ved at sende besked til de personer i dit netværk, som du synes skal reagere på et potentielt indbrud. Disse udvalgte personer, naboer, venner, der bor i nærheden får en sms besked eller et automatisk opkald og hurtigt kan reagere, hvis der skulle komme uønsket gæster i din hustand, og alarmen hermed aktiveres. 

Visse GSM alarmer uden abonnement har tilmed en funktion, der gør det muligt at opsætte en telefonkæde af kontaktpersoner, hvor du selv kan angive, hvilken rækkefølge naboerne skal kontaktes i. 

Der findes ligeledes alarmsystemer på markedet, hvor alle naboer får besked på samme tid, når alarmen går.

Hvornår er et alarmsystem uden abonnement et godt valg

Et alarmsystem uden nogen form for abonnement, er det oplagte valg til dem, som leder efter en ofte billigere løsning, og selv kan håndtere opsætningen og konfigurering af alarmen. Fordelen er også, at du bliver informeret hurtigt, om uvelkomne gæster forsøger at komme utilsigtet ind i din bolig, og dermed øges chancerne for at stoppe indbrudstyvene, inden de stikker af med dine ejendele. Det er dog en forudsætning, at du vel og mærke er inden for nær geografisk rækkevidde, eller har et netværk der er i nærheden såsom naboer, familie med videre, og at disse har mod på at tjekke huset, hvis alarmen er gået.

Alarm med abonnement koblet på

Alarmer med abonnement er typisk tilkoblet en vagtcentral. Denne form for privatalarm betyder i mange tilfælde, at du ikke selv skal tage stilling til alarmen ved indbrud.

Aktiveres alarmen, kan professionelle vagter hele døgnet blive sendt ud til dit hjem – alt efter forudgående aftale med det enkelte alarmfirma, og det giver for mange både sikkerhed og tryghed, når man ikke er hjemme.

Alt efter forud aftalte scenarier med vagtfirmaet, vil vagtcentralen undersøge om indbrudstyven stadig er i huset, og samtidigt tage sig af afdækning af f.eks. ødelagte vinduer og døre. Fordelen er, at der altid er professionel håndtering af dit hjem, også når du ikke er hjemme. Går alarmen, vil vagtcentralen ofte sende en vagt ud, hvis andet ikke er aftalt, og kontakte dig i forløbet for at sikre, der ikke er tale om en fejlalarm. 

Det er vigtigt at have for øje, at dette ikke er vagtfirmaets opgave at fange tyven eller forhindre, at dine ting bliver stjålet. Tyven vil i langt de fleste tilfælde være væk, inden vagten når ud til dit hjem – også selvom centralen sender en vagt, så snart alarmen aktiveres. 

Vagten kan i enkelte situationer finde tyven i gang med hans forehavende. Selvom vagten kan foretage en civil anholdelse, er det ikke det, der er deres opgave. I stedet vil de typisk ringe til politiet samt en håndværker, der kan sikre en eventuel beskadiget dør eller vinduesrude og beskytte huset efterfølgende, så kan tyven ikke komme ind samme sted igen.

I det fleste tilfælde venter vagten på stedet, til det er i orden.

Er der forskel på alarmer til hus og lejlighed

Krav/behov for et alarmsystem afhænger oftest af, om du bor i lejlighed eller hus.

Bor du i hus, er der typisk flere muligheder for den uvedkommende at komme ind på. Et hus vil oftest stille højere krav til antallet af sensorer ved døre og vinduer.

Bor du i lejlighed, der ligger højere end stueetagen, er det generelt sværere for indbrudstyven at komme ind, og derfor er der ofte kun behov for en enkelt sensor til hovedindgangen og eventuelt en rumsensor. Det betyder midlertidig ikke, at du er bedre sikret mod indbrud på 2. sal end boligen i stueplan, da mange tyve kommer ind via bygningens hoveddøre. Men bor du i stueetage, skal lejlighed anses som et hus i forhold til indbrudsmuligheder, og du skal overveje at investere i sensorer på alle udgangsdøre og vinduer.

Pris, kvalitet og tilbehør

Alarmer med abonnement er som udgangspunkt dyrere end alarmer baseret på egen og netværk/nabohjælp. Alarmer med abonnement er typisk ensbetydende med installeringsgebyr, og et gebyr, for hver gang der bliver sendt udrykning, i tilfælde af alarm - også hvis det sker ved et uheld (kan variere fra firma til firma). Det kommer dog an på hvilken alarmpakke du vælger. 

Prisen på alarmer varierer også efter, hvor meget tilbehør du ønsker inkluderet i din alarmpakke. Privatalarm uden abonnement er som udgangspunkt billigere end et alarmsystem, som er koblet på et vagtselskab.

Uanset om du vælger alarm med eller uden vagtværn vil vi udgangspunkt altid anbefale at få alarm installeret af en virksomhed, der er med i den officielle certificeringsordning. Det er din garanti for, at alarmen, du får installeret, kan leve op til branchens standarter inden for området, samt at den bliver installeret korrekt. Certificeringsordningen skal hjælpe med til at sikre, at alle former for alarmer installeres korrekt i henhold til uskikket anbefalinger fra forsikringsselskaberne. Prisen på opsætning afhænger af det enkelte firma.


Alarmer med flere muligheder

Der er stor forskel på de forskellige alarmer på markedet. Dit valg afhænger af, hvor godt du ønsker at sikre hustanden, og af hvor meget du vil betale. 

Som et minimum bør en tyverialarm altid omfatte detektorer, der er i stand til at reagerer på bevægelser i rummet. Disse detektorer opsættes i rum, hvor der er ting af værdi for tyven, samt i rum, hvor det må forventes at indbrudstyven vil forsøge at trænge ind i hjemmet.

Skulle du f.eks. have husdyr, er det en fordel at anskaffe en privatalarm med kæledyrsfilter, der gør, at din hund eller kat ikke kan aktivere alarmen. Din bolig kan dog være indrettet således, at du ikke kan undgå at f.eks. katten aktivere alarmen, hvis sensoren er placeret i nærheden af et vindue, og katten vælger området til hyggekrog. Dette punkt er vigtigt at få afstemt, inden opsætning og tilvalg af alarm. 

Alarmer kan også være koblet sammen med overvågning via kameraer såvel ind- udvendigt kombineret med infrarøde kameraer, som kan ”se i mørke”. Dermed vil man være i stand til at bedømme, hvorfor alarmen er aktiveret, uden at skulle inspicere huset. Nogle alarmer kan tilmed tilsluttes lyset i dit hjem, så det blinker, når alarmen aktiveres. På den måde er det ikke kun lyd fra alarmen, der hjælper med til at stresse indbrudstyven, og her til kan blinkende lys være med til at tiltrække dine naboers opmærksomhed.

Plus features som røgalarm, overfaldsalarm med videre er ofte mulig at koble til som ekstra tilbehør. 


Den konkret case

Vi har forsøgt at komme rundt i alle hjørner i ovenstående gennemgang, men nogle overråder er for brede til at kunne dække. Vi anbefaler derfor du undersøger markedet for muligheder, og eventuelt indhenter flere tilbud i processen. I vores tilfælde, havde vi kontakt til fem forskellige producenter, og endte faktisk ud med et firma langt fra det hus, som skulle være basen for projektet.

Inden vi påbegyndte Alarm til det private hjem projekt, gik vi i dybden med, hvad markedet rent faktisk har at tilbyde. Dette inkluderede standalone alarmer uden en vagtcentral, hvor man selv skulle opsætte og konfigurerer, og op til store etablerede aktører på markedet, som mildest talt ville plastre huset til indvendigt og udvendigt med alt fra røgalarmer, infrarøde sensorer ude og inde, kæledyrs sensorer, sikring mod strømsvigt, alarm ved brud på vandledninger – listen var næsten uendelig, og priserne på himmelfart.

Kun i ét tilfælde blev vi tilbudt hjemmebesøg inden prisen blev præsenteret, men under fremmødet fremgik det tydeligt, at teknikkeren/sælgeren gik efter at få solgt så mange enheder overhovedet muligt uden at inddrage i konklusionen, om vi overhovedet havde brug for det høje antal af alarmer.

Huset er bestående af 250 kvadratmeter fordelt på tre plan og med følgende opmærksomhedspunkter:

- Kælder med egen indgang, og indvendig trappe til stueplan. Her findes der ligeledes 7 vinduer.

- Stueplan med to indgangsdøre samt en terrassedør og syv vinduer samt en trappe til første salen. 

- 1. sal består af 5 vinduer uden altan eller udvendig trappe. 

- ALLE vinduer og døre er med sprosser, hvilket betyder alle vinduer kan åbnes fire steder. 

Vi blev konsekvent anbefalet alarm-sensorer på ALLE vinduer i HELE huset, alle døre, rumsensorer, overvågning i form af kameraer, og i nogle af tilfældene også udvendig overvågning. Ingen standard alarmpakke ville passe huset pga. de flere plan samt mange adskilte vinduer med hensyn til åbning. Det ville i de fleste tilfælde medføre diverse udvidelser til standardpakker, som for hvert trin satte prisen op. Her til kom ekstra priser for, hvis en vagt skulle køre ud til en igangsat alarm – om det så skyldes en fejlalarm eller andet, hvor ikke indbrud var årsagen.

De mange muligheder/krav syntes at gøre ideen om alarm i huset uoverskueligt og yderligere informationssøgning gav ikke en afklaring. I en rundspørge i det private netværk blev KP-Sikring nævnt flere gange uafhængigt af hinanden, og derfor tog vi kontakt til dem. 


Førstehåndsindtrykket af KP Sikring ApS

Til trods for lysten til at begive mig ind på markedet for privat alarm var stærkt reduceret efter en tur gennem diverse ”vi er de bedste på markedet” sælgere, ramte vi en utrolig imødekommende og rent faglig stærk profil hos KP Sikring, som uden at have sælger-hatten trykket ned over ørene, pejlede os ind til et møde, hvor vi sammen kunne gennemgå huset og deres produkter for at finde det perfekte match. Det viste sig at være ejeren af firmaet. 

Under mødet gennemgik vi først huset fra kælder til kvist, vores egne ønsker og krav til en alarm, og her blev vi endnu en gang bekræftet i, at mange aktører på markedet udelukkende jagter at sælge fremfor at sælge den rette løsning.

Efter en næsten minutiøs gennemgang af hver en krog og potentiel scenarie for indbrud, konkluderede alarmteknikeren, at vi havde brug for:

- 1 x rumsensor i kælder

- 2 x rumsensor på stueplan

- 1 x dørsensor på bagdør og kælder

Fordøren blev ikke monteret med dørsensor. Udvalgte vinduer blev monteret med alarmskilte. Her blev det i samme omgang forklaret, at alarmskilte i stor udstrækning, havde markant præventiv virkning.

Herunder en række monterings billeder:

montering i kælder slukket.jpg

Montering i kælder

Montering i baggang dør.jpgMontering ved dør

kontrol efter ledningen i væg.jpg

Kontrol efter ledninger i væg før montering

Placering af kontrolpanel.jpg

Placering af kontrolpanelKontrolpanel fra Jablotron.jpgKontrolpanel opsat

placering af logoer.jpg

Placering af alarmmærker

Hele processen blev udført med omhyggelighed, og der blev efterfølgende gjort rent efter udført arbejde,


Kan man lave en simpel figur?

Vi blev ligeledes frarådet opsætning af kamera, da kvaliteten af billederne efter signende er af så dårlig kvalitet, at man alligevel ikke efterfølgende kan bruge disse optagelse til noget. Teknikeren ville gerne sælge mig deres kameraer, men hans råd var at vi skulle spare pengene. 

Efter montering af alarmudstyret, gennemgik vi kontrolpanelet, hvor vi blev klædt godt på til at kunne håndterer frakobling/tilkobling, aktivering af alarmzoner, kontakt ved indbrud med videre. Her til kommer et eftersyn, som dækker udskiftning af batterier og kontrol af systemet, som bliver foretaget af KP Sikring.

Under hele forløbet har vi følt os i gode hænder, og de tvivlspørgsmål jeg har haft undervejs, er blev mødt af kompetent personale som KP Sikring. Installeringen forvoldte lidt problemer i selve konfigurationen af panelet. Her blev alarmteknikeren hos os ind til alt fungerede 100 procent, og systemet er legende let at bruge i hverdagen for såvel voksne som børn.

Pakken jeg blev anbefalet hedder Privat Alarmpakke 3 Inkl. Installation og inkluderer:

•    Trådløs alarmpakke JA100 med APP og GPRS sender

•    1 Trådløst Betjeningspanel

•    2 Trådløs dørkontakt

•    3 Trådløs Rumføler

•    1 Trådløs Sirene

•    Backupbatteri

•    Skilte

•    1 Installation

Prisen er for installation ”lejeløsning”

Privat pakke 3.png

Serviceaftale afregnes kvartalsvis (Serviceaftale er et krav for denne installationspris)

Bindingsperiode 6 måneder

Alarmen sælges også som "Gør-Det-Selv" hvor det eneste du skal er, at opsætte anlægget, de programmerer anlægget før og efter din montage.

Serviceaftale ligger normalt på 395,-/mdr. inkl. moms. 

Læs mere HER


Bag om KP Sikring Aps

Forsikrings-Godkendt installatør. ISO-certificeret Alarmfirma betyder får hurtigt hjælp af vores medarbejdere eller kontrolcentralen.

KP Sikring LOGO.png
KP-sikring.jpg
KP Sikring ApS er stiftet i 2010, og er en 100 % dansk ejet virksomhed, som er autoriseret af Rigspolitiet, samt registreret hos Forsikring og Pension.

KP Sikring ApS ligger centralt i Storkøbenhavn, tæt på motorvejene og ca. 15 minutter fra Rådhuspladsen. Det gør at vi nemt kan komme rundt til alle dele af Sjælland.

Vi dækker hele Danmark med egne teknikere ved opsætninger, service og vedligeholdelse. Opstår der akut behov for teknisk assistance, står vi naturligvis også til rådighed i hele Danmark via vores fantastiske netværk af samarbejdspartnere.

KP-sikring logoer.jpg

KP Sikring ApS er et mellemstort sikkerhedsfirma, som mener vi yder en bedre service end vore store konkurrenter. Vi ønsker ikke, at blive et stort sikkerhedsfirma med mange ansatte, da vi mener at det vil forringe vores kundeservice.

Mange virksomheder og private vælger sikringsfirma ud fra hvor store og kendte de er. KP Sikring ApS ønsker at blive kendt, som et moderne sikkerhedsfirma med en meget tæt kontakt til vores kunder.

KP Sikring ApS har et veluddannet personale, som har en stor erfaring med de arbejdsopgaver vi udfører. Vi ligger stor vægt på, at vore ansatte yder hvad kunden forventer, og gør det med et smil.

alarm-system-hus.jpg