Netværksbaserede målere har mange fordele

b9166fed-b0b3-4168-a420-e6a70436394e20220622_122621645_iOS
Der er en lang række muligheder og fordele at hente for både administratorer, ejere og beboere, når det kommer til netværksbaserede målere af forbrugsdata og ejendomsdata. Datanetværket kan indsamle og formidle store mængder af data på kort tid og i et overskueligt format. Det giver en nem og brugbar adgang til informationer om alt fra energiforbrug og energioptimering i ejendomme til advarsler om eventuelle lækager og forringet indeklima. Vi har samlet et overblik over nogle af de mange fordele, som netværksbaserede målere som for eksempel LoRAWAN-datanetværket kan bibringe både administratorer, ejere og lejere.

Netværksbaserede målere

Netværksbaserede målere undergår i disse år en rivende udvikling, og det med god grund for fordelene ved de trådløse målere er mange, og de rækker langt ind i fremtiden. Der skabes mulighed for at optimere den igangværende bæredygtige proces, at arbejde mere ressourcebesparende og at højne beboernes livskvalitet.

Cleantech-virksomheden Brunata er en dansk virksomhed og en af de førende i verden, når det kommer til cleantech og bæredygtighed. De udvikler højteknologiske løsninger inden for så mangeartede områder som forbrugsmåling, energioptimering af bygninger og forebyggelse af usunde indeklimaer. Brunata er helt med i front, når det gælder udvikling af netværksbaserede målere. Som eksempel kan gives det trådløse netværk LoRaWAN, som står for Low Power, Long Range, Wide Area Network. 

LoRaWAN

LoRaWAN-datanetværket udmærker sig ved at kunne indhente præcise data fra et næsten ubegrænset antal af enheder og efterfølgende formidle denne data i et overskueligt og informativt overblik. Det giver mulighed for, at både administratorer og beboere kan tilgå informationer om energiforbrug, indeklima og energieffektivisering. Resultatet giver sig udslag i sparede ressourcer, en forenkling af administrationen og en optimering af energiforbruget for både ejere og de enkelte lejere.

Energieffektive ejendomme

Et af de mange bæredygtige redskaber, som Brunata har udviklet til udlejningsejendomme, er et energistyringssystem. Systemet er baseret på netværksbaserede målere. Det kan levere overblik over energistrømme på hoved- og bimålerniveau. Det resulterer i et særdeles detaljeret og nøjagtigt billede af en ejendoms energiforbrug og eventuelle energispild. Det giver mulighed for en kontinuerlig optimering af energiforbruget samtidig med, at ressourcespild kan forebygges.  

Brunatas energistyringssystem leverer en effektiv og trådløs løsning, som kan optimere det bæredygtige arbejde ved udlejningsejendomme. Systemet kan underbygge den løbende proces med besparelse af energiforbruget, udvikling af optimale energiflow og forebyggelse af unødigt ressourcespild. En vigtig proces som kommer både ejere, administratorer og beboere til gode.

Et sundt indeklima

Et sundt indeklima er naturligvis af stor betydning for beboerne i en ejendom. Det skaber grobund for en god livskvalitet for den enkelte beboer og sikrer en god komfort, der i sidste ende giver tilfredse lejere. 

Det er ikke kun for beboerne, at et godt indeklima er signifikant. For ejere og administratorer er det vigtigt, at udlejningsejendomme holdes sunde og sikre. Sunde ejendomme har en længere levetid og kræver ikke den samme vedligeholdelse og renovering som usunde ejendomme. Der er således både økonomiske og tidsmæssige besparelser at hente ved løbende at have fokus på udvikling af sunde bygninger og det sunde indeklima.

Vores partnere