Sådan lukker du din virksomhed

tyler-franta-iusJ25iYu1c-unsplash (1)
Der findes flere måder, hvorpå du kan lukke din virksomhed. Dog kan hele processen virke uoverskuelig, hvis man skal stå med det hele selv. Her kan du læse mere om, hvordan du hurtigt og nemt lukker din virksomhed.

Lukning med betalingserklæring

Du kan både lukke din virksomhed ved betalingserklæring, likvidation eller tvangsopløsning. Både betalingserklæring og likvidation er frivillige beslutninger, hvorimod tvangsopløsning er påtvunget. Legal Desk hjælper kun med at lukke virksomhed med betalingserklæring, som også er den nemmeste og hurtigste måde.


Hvordan anvender man en betalingserklæring?

Det er et krav, at dit selskab er et kapitalselskab (ApS eller A/S), før du kan anvende en betalingserklæring. En betalingserklæring er et juridisk dokument, hvori virksomhedens ejere tilkendegiver, at de ønsker at lukke virksomheden. Det er vigtigt, at erklæringen underskrives af alle ejere og derefter indsendes til Erhvervsstyrelsen.


Udover kravet om at være et kapitalselskab, så må din virksomhed ikke have gæld til kreditorer, private eller det offentlige. Her er der tale om både forfalden og uforfalden gæld. Derudover må din virksomhed ikke have ubetalte skatter og afgifter til Skattestyrelsen. Dette beviser du ved at indhente en skattekvittance fra SKAT.


Hvis det senere skulle vise sig, at der i selskabet stadig er gæld, som ikke var kendt på tidspunktet for nedlukningen, hæfter ejerne af selskabet personligt, solidarisk og ubegrænset. Det betyder, at parterne, der skyldes penge til, kan gøre krav på ejernes personlige formuer.


Indsendelse til Erhvervsstyrelsen

Når du har underskrevet betalingserklæringen, skal den indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 14 dage efter underskrift. Her skal skattekvittancen også vedlægges, for ellers vil nedlukningen ikke blive godkendt. Virksomheden vil først blive lukket, når Erhvervsstyrelsen har godkendt betalingserklæringen og registreret nedlukningen i deres it-system. Du vil modtage en kvittering, så snart nedlukningen er gennemført.


Så snart din virksomhed er lukket, så skal du huske at afmelde alle virksomhedens forpligtelser over for told- og skatteforvaltningen.


Få hjælp af Legal Desk

Legal Desk kan hjælpe dig med at lukke din virksomhed ved at sørge for at afmelde pligter, indberette til SKAT, indhente skattekvittance og registrere nedlukning af virksomhed hos Erhvervsstyrelsen.


Det eneste, du skal gøre, er at udfylde en formular online, hvorefter du modtager et dokument, som du underskriver med NemID. Legal Desk sørger for at afmelde pligter og indhenter skattekvittance fra SKAT. Så snart dette er gjort, underskriver du betalingserklæringen med NemID, hvorefter Legal Desk registrerer nedlukningen af dit firma hos myndighederne. Når nedlukningen er trådt i kraft, vil du modtage en bekræftelse.

Vores partnere