Bitcoin & grøn energi

Bitcoin forudrening
Når miners miner Bitcoin, bruges der store mængder elektricitet. Det er et faktum. Sammenlignes der med hvad den traditionelle finansielle sektor bruger af energi, er det dog en forsvindende lille del. Tænk blot på, hvor meget energi samtlige banker i verden bruger på at holde det eksisterende finansielle system kørende.

76% af alle miners bruger genanvendelig energi som en del af deres energiforbrug. 

Forskellige rapporter angiver at ud af det samlede energi forbrug sker mellem 39% - 77% udelukkende via genanvendelig energi.

Det ændrer dog ikke ved at de forskellige miners bør bruge mere grøn energi og det er et stort fokusområde for specielt de minere, der holder til i Europa, Nordamerika og Australien. 

Fordelingen af energiforbruget blandet miners fordeler sig geografisk således:

  • Asien:    70%
  • Europa:    17%
  • Nordamerika:    15% 

Bitcoin forudrening.JPG

I Kina og Indien er det lidt en anden sag, da det som udgangspunkt er svært at påvirke miners i disse lande - idet alle kan blive miners og man kan ikke blive afvist som miners af nogen som helst årsag så længe miners overholder Bitcoin konsensus og det gør 99,99% af alle miners idet Bitcoin er opbygget så genialt, at såfremt man ikke overholder konsensus, er det ikke muligt at ”vinde” en block og dermed modtage Bitcoin som reward. 

Læste du også: Bruges Bitcoin til hvidvaskning?

Bitcoins årlige energiforbrug er stort set identisk med hele verdens årlige energiforbrug, der går til opladning af smartphones.  

Man hører ingen kritik af dette forbrug, fordi det er noget vi stort set alle har behov for. Hvad langt de fleste endnu ikke ved, er at de også har behov for Bitcoin, men ligesom det tog en del år for at smartphones adopteret af alle, vil det også tage en del år for Bitcoin at nå den samme udbredelse som smartphones. Det vil dog ske, og det vil ske før man tror. 

Bitcoin-mining industrien er kendetegnet ved en meget høj konkurrence blandt de enkelte minere, men hvad der er endnu mere vigtigt er, at Bitcoin-mining industrien er særdeles mobil. Det vil sige det er forholdsvis enkelt at flytte sin Bitcoin-mining aktivitet til det sted hvor der findes meget overskudsenergi – hvis den energi ikke bliver brugt – ellers går til spilde. 

Det er samtidig den type energi der er billigst fordi der er lav efterspørgsel på overskudsenergi. Hvis Bitcoin-minere ikke brugte energien, ville den gå til spilde. 

Bitcoin bruger meget energi, og på trods af at det samlede årlige energiforbrug kan sammenlignes med Holland, så er udledningen af kulstof 50% eller 25% af den mængde kulstof som Holland udleder. Holland kan jo ikke flytte sine aktiviteter til det sted på jorden, hvor der er meget overskudsenergi. 

Læste du også: Bitcoin: Det decentrale betalingsnetværk


Source & Image credit:

stpok.ir

Vores partnere