Er Bitcoin sikkert?

Bitcoin er sikkert
Der har siden Bitcoins lancering i 2009 været masser af forsøg på at hacke Bitcoinnetværket. Ikke så meget i starten da bitcoin var mere eller mindre værdiløst set med de flestes øjne.

Derfor var der ingen interesse for hackere i at bruge deres ressourcer på at hacke Bitcoinnetværket. Der var langt flere penge i at forsøge at hacke virksomheder, private computere, smartphones og så videre. 

Billedet er et andet i dag. Det ville være forbundet med en ekstrem stor ”gevinst” såfremt en hacker kunne kompromittere netværket og tildele en given Bitcoin-adresse for eksempel 10.000 Bitcoin.

Indtil videre har det dog ikke være muligt, og Bitcoinnetværket har ALDRIG været hacket og en transaktion der først er verificeret og valideret, er aldrig blevet tilbageført eller på anden vis ændret.

Men hvorfor er Bitcoin netværket så sikkert?


Private og offentligt nøgler

Bitcoin er den første Cryptovaluta og derfor også den originale. Crypto er en forkortelse af Cryptography, og betyder basalt set, der benyttes en privat (private) og en offentlig (public) nøgle (key) til at sikre autenticiteten og integriteten af alle transaktioner på netværket.

Bitcoin kan ikke hackes.jpg

Den offentlige og private nøgle hænger altid sammen i et par. Den offentlige nøgle kan ses af alle, mens den private nøgle kun kan ses af den, der har oprettet den pågældende Bitcoin-wallet (tegnebog) med adgang til X antal Bitcoin.

Den eneste måde at få adgang til den private nøgle er ved at gætte den private nøgle ud fra den offentlige nøgle. Og det er umuligt. 

En Bitcoin-wallet indeholder et eller flere nøglepar, hvor hvert par består af en privat nøgle og en offentlig nøgle. En privat nøgle er et tilfældigt genereret binært tal på 256 bit (en 'bit' er enten 0 eller 1). Personen, der kontrollerer de private nøgler, har adgang til de tilknyttede Bitcoin. Derfor er det afgørende, at man altid holder sine private nøgler hemmelige.

Hvordan dette gøres bedst beskriver vi på et senere tidspunkt i en anden artikel. 

Den offentlige nøgle beregnes matematisk ud fra den private nøgle.

Som nævnt er en privat nøgle et binært  (0 og 1) nummer på 256 bits (cifre), der genereres tilfældigt. Som sådan kunne du generere din egen private nøgle ved at kaste en mønt 256 gange i træk og skrive ned efter hvert kast om tallet skal enten være 1 eller 0, afhængigt af om det blev plat eller krone.

Bitcoin er det mest sikre netværk.jpg

Matematisk betyder dette, at en tilfældigt genereret privat nøgle kunne være et hvilket som helst tal mellem 1 og 2256. Det vil sige at der er 1077 forskellige kombinationer, og det er tal er latterligt stort. 

Til sammenligning anslås det samlede antal atomer i det observerbare univers at være 1080.

For lige at give en idé om hvor stort tallet 1077 er: 

Hvis du havde mulighed for at generere en milliard private nøgler i sekundet, ville det stadig tage dig i gennemsnit 1065 sekunder at finde en privat nøgle, der matcher en anden privat nøgle. 

Mere simpelt kan det siges, at den tid det vil tage for at man matematisk, kan finde en andens private nøgle overstiger den tid universet har eksisteret – hvis man har en milliard gæt i sekundet.


Blockchain

Bitcoin består som vi har nævnt i andre artikler af en blockchain. En block består ganske enkelt af de seneste transaktioner der er blevet foretaget og hver block hænger sammen den forrige block. 

Det er en en-vejs trafik, og kan udelukkende være fortløbende over tid. 

Derudover kan der udelukkende skrives ind i blockchainen, og der kan ikke laves ændringer i allerede skrevne blockchains. 

Hvis man sammenligner med de transaktioner der foregår hos en bank, hvor disse jo for banken er simple at ændre, så er det en umulighed i Bitcoins blockchain. 

Bankens transaktioner er gemt på centrale servere, hvorfor disse er sårbare overfor hackere ligesom bankens kunder skal have 100% tillid til at banken håndterer transaktionerne korrekt. 

Bitcoin blockchain.png

Transaktionerne på Bitcoinnetværket (blockchainen) er derimod decentrale og transaktionerne lagres på nodes (computere) spredt rundt over hele verden. Disse nodes verificerer samtlige transaktioner på netværket, og de skal være enige om alle transaktioner før en block kan sendes videre og verificeres hos en miner. Dette sker hvert 10-ende minut og foregår helt automatisk. 

Læste du også Bitcoin: Det decentrale betalingsnetværk

For at hacke dette system kræver det enorme ressourcer i form af computerkraft, mandskab og formidabel timing, og det er således indtil videre ikke lykkedes for nogen. Og Bitcoin blockchain bliver stærkere og stærkere for hvert sekund der går. 

Til sidst skal det nævnes, at Bitcoins blockchain er offentligt tilgængelig og dermed kan alle se tidligere transaktioner, hvorfor det altid vil blive opdaget såfremt nogen forsøger, at ændre tidligere blocks. 

Du skal være forberedt på at høre masser af negative historier om hvor usikker Bitcoin er, men vær forvisset om, at du har intet at være nervøs for i forhold til om Bitcoin er sikkert eller ej.

Læste du også: Den sædvanlige kritik af Bitcoin

Bitcoin er det mest sikre netværk, der nogensinde er skabt og det er praktisk talt umuligt at hacke og teoretisk så tæt på 100% umuligt, som man kan komme. 

Vores partnere