AI fremmer kreativ generation: Steve McMillan

newsroom-innovation-13th-gen-intel-core-2
AI kan skabe en ny æra af kreativitet og jobmuligheder, ikke tab, siger Steve McMillan, CEO hos Teradata.

MEd den hurtige udvikling af AI og de muligheder det har med sig frygter mange at det kan føre til jobtab hvis AI overtager funktioner som mennesker i dag håndterer. Det er dog ikke alle der har et så pessimistisk syn på AI mulighederne. 

Kunstig intelligens (AI) kan føre til en generation af kreativitet, og dens adoption på tværs af industrier vil ikke resultere i jobtab. Det vil derimod åbne en overflod af beskæftigelsesmuligheder. Desuden er pålidelige eller harmoniserede data behovet lige nu for at undgå AI-hallucinationer, udtalte Steve McMillan, præsident og administrerende direktør for Teradata i en samtale med financialexpress.com

Fra et beskæftigelsesperspektiv fortsætter bilindustrien med at vokse og bidrage til verdensøkonomien, på trods af implementeringen af automation og robotautomation.

"AI har den samme mulighed. AI kan føre til en generation af kreativitet. Det vil muliggøre, at folk kan være meget mere kreative, effektive og effektive. Effektiviteten af AI afhænger af renheden af data, hvis du putter skrald ind, får du skrald ud," sagde McMilan.

"AI ville tilføje $4 billioner til den globale økonomi, og med produktivitets- og effektivitetsforbedringer ville det stige til $8 billioner. Jeg synes, det er en massiv mulighed for Indien også," sagde han.

Med hensyn til AI-hallucinationer, hvor AI-programmer giver forkerte output, sagde McMillan, at pålidelige data er behovet lige nu.

"Hallucinationer sker, når Gen AI-motoren fodres med forkerte eller ukorrekte data. Fokus fra et Teradata-perspektiv er at sikre, hvad vi kalder harmoniserede data. Mens de store sprogmodeller (LLM'er) får meget opmærksomhed i dag, vil den virkelige mulighed være for mellemstore og små sprogmodeller," tilføjede han.

Globalt set vil dataanalyse og AI topper IT-udgifter, hvilket vil blive efterfulgt af cybersikkerhed og derefter cloud.

"Cybersikkerhed har været et af de centrale udgiftsområder for en chief information officer, mens dataanalyse og AI netop er blevet det første udgiftsområde for organisationer. Der er også en væksteksplosion i cloud," sagde McMillan.

Fra Teradatas perspektiv er de førende industrier bank- og finansielle tjenester, regeringen, transport og sundhedsvæsenet. "Derudover er regeringen og sundhedsvæsenet to industrier, der virkelig har brug for disruption, bare på grund af de massive mængder data involveret."

Vores partnere