Det er stadig for dyrt at erstatte jobs med AI

AI Jobs
AI er stadig for dyrt til at erstatte de fleste menneskelige jobs, ifølge en undersøgelse fra MIT. Selvom AI kan gøres mere attraktivt, vil erstatning af arbejdskraft være en langsom process.

En nylig undersøgelse fra Massachusetts Institute of Technology viser, at kun 23% af arbejdsopgaver, der er udsat for AI, ville være omkostningseffektive at automatisere. Selvom AI har potentialet til at forandre arbejdspladsen radikalt, viser MIT's 'Beyond AI Exposure'-studie, at der stadig er betydelige økonomiske barrierer for dens bredere anvendelse.

MIT-Logo.png

Udsagnet "maskiner vil stjæle vores job" er et udtryk der ofte dukker op i tider med hurtig teknologisk forandring. Denne angst er genopstået med skabelsen af store sprogmodeller (f.eks. ChatGPT, Bard, GPT-4), der viser betydelige færdigheder i opgaver, hvor tidligere kun mennesker kunne levere tilfredsstillende resultater. 

Dette omfatter opgaver, der kræver en vis grad af kreativitet og kompleks problemløsning, som tidligere blev antaget at være unikt menneskelige domæner. Studiet fandt, at skiftet er for dyrt på grund af AI-systemernes store startomkostninger. 77% af synsopgaverne er altså ikke økonomiske at automatisere, hvis et system kun kan bruges på virksomhedsniveau. 

AI Server.jpg

Denne kontrast gør det klart, at omkostningseffektiviteten af AI-modeller vil spille en vigtig rolle i teknologiens udbredelse. Undersøgelsen påpegede, at selv hvis et AI-computersystem koster $1.000, er der stadig opgaver, der ikke er økonomisk attraktive at erstatte, såsom lavlønsjob og arbejde i små firmaer. 

Det understregede dog, at AI kunne gøres mere attraktiv gennem fald i implementeringsomkostningerne eller ved at øge skalaen, hvorpå implementeringer foretages. "Samlet set viser vores model, at jobtabet fra AI, selv inden for sættet af opgaver, vil være mindre end den eksisterende jobrotation, der ses på markedet, hvilket antyder, at erstatning af arbejdskraft vil være mere gradvis," tilføjedes det i studiet.

Vores partnere