Alle er blevet ´utilgængelige` i det åbne kontor

Headset
Se konsekvenserne og hent inspiration til, hvordan man genvinder samarbejdet på arbejdspladsen.

Baggrund: Mange arbejdspladser oplever en stigende tendens til, at medarbejdere isolerer sig for at undgå afbrydelser og for at øge deres egen produktivitet. Mens ønsket om uforstyrret arbejde kan øge individuel produktivitet og give ro, kan det have betydelige negative konsekvenser. En for ensidig fokusering på individuelt arbejde kan være udfordrende for den generelle kreativitet, innovation og teamånd i virksomheden.

For 5 år siden kæmpede alle med forstyrrelser i det åbne kontor, fordi alle i princippet var ´tilgængelige`, når de sad ved skrivebordet. Det var umuligt at se, om folk havde behov for at arbejde koncentreret og uforstyrret.

Alle arbejdede sammen på kryds og tværs og forstyrrede hinanden i ét væk, og det endte med at blive meget generende og uproduktivt.

I dag er det lige omvendt i de åbne kontorer.

Folk sidder med hovedtelefoner på og har afskærmet sig fra deres kollegaer. Eller de arbejder hjemme.

Alle er blevet ´utilgængelige`.

Trods digitale hjælpemidler, online møder, etc. virker situationen lige kritisk blandt virksomheder.

Samarbejdet mellem medarbejdere falder. Og det fortsætter.

Skab en kultur, der fremmer teamwork

Erfaring viser, at isolationen mellem kollegaer reducerer den spontane kommunikation, forsinker deling af information og mindsker følelsen af fællesskab. Hovedtelefoner skaber en fysisk barriere, der kan gøre det vanskeligt at få personens opmærksomhed uden at fysisk røre ved dem eller vinke kraftigt. 

Det kan hæmme kreativiteten, da der er færre muligheder for fælles brainstorming og innovation. Teamdynamikken kan svækkes på grund af sjældnere feedback og øget risiko for konflikter.

Virksomheder bør stræbe efter at skabe et dynamisk og produktivt arbejdsmiljø, der understøtter både fokus, samarbejde og teamånd.

 

Anbefaling

  • Signalere Tilgængelighed: Gør det klart, hvornår medarbejdere er tilgængelige for samtale, selvom de bruger hovedtelefoner.
  • Fremme Respekt for Fokus: Giv kollegerne mulighed for at respektere perioder med uforstyrret arbejde, samtidig med at de ved, hvornår det er passende at henvende sig.
  • Øge Kommunikation: Bidrag til en kultur, hvor det er lettere at vurdere og respektere kollegernes arbejdsrytme og behov.

Et bedre overblik over sine kollegaers tilgængelighed er med til at fjerne den barriere, som begrænser samspillet med medarbejdere. Teamwork giver talrige fordele, der forbedrer kreativitet, problemløsning, effektivitet, beslutningstagning, arbejdsrelationer og medarbejdertrivsel.

 

Fordele:

  • Brainstorming: Teamsamarbejde opfordrer til brainstorming, hvor mange synspunkter kan skabe nye idéer, som en enkeltperson måske ikke ville have overvejet.
  • Kollektiv Ekspertise: Et team kombinerer medlemmernes ekspertise, hvilket gør det lettere at tackle komplekse problemer, som kan være for udfordrende for en enkeltperson.
  • Støtte og Motivation: Arbejde i teams øger ofte moralen og motivationen, da medlemmerne støtter og opmuntrer hinanden, hvilket fører til højere samlet produktivitet.
  • Mangfoldigt Input: Teams kan træffe mere afbalancerede og informerede beslutninger ved at overveje input fra flere medlemmer, hvilket kan føre til innovative løsninger og kreative idéer.
  • Samarbejde: Teamsamarbejde fremmer samarbejde og opbygger stærkere relationer blandt medarbejdere, hvilket kan føre til et mere sammenhængende og positivt arbejdsmiljø.
  • Fælles Mål: Teams arbejder mod fælles mål, hvilket kan fremme en følelse af ejerskab og ansvarlighed blandt medlemmer.

 Busylight.png


Busylight viser medarbejdernes tilgængelighed.

Busylight handler om at få medarbejdere til at arbejde sammen. 

Tilgængelig:    Det grønne lys er positivt og inviterer til samarbejde. 

Optaget:           Det røde lys er med til at forhindre unødvendige forstyrrelser.

Busylight er et selvstændigt arbejdsredskab, der fungerer alene eller i samspil med andre løsninger. 

Selvom individuelle præstationer er væsentlige, så er mange virksomheder blevet opmærksomme på problemstillingen ved ensidigt fokus på det individuelle behov, og busylights popularitet er vokset signifikant de seneste år.


Busylight.com

Vores partnere