Logitech vil være kulstofneutrale inden 2030

High_Resolution_JPG-LogitechG_horz_RGB_black_SM
En stor producent inden for gaming udstyr, Logitech, har afsløret planer om at være kulstofneutral i 2030 gennem vedvarende energi og bæredygtig produktudvikling.


I en erklæring, der blev offentliggjort i denne uge, har Logitech formelt tilpasset sig de mål for bæredygtig udvikling, der er skitseret i Parisaftalen 2015, som sigter mod at begrænse den globale temperaturstigning til under 1,5 grader celsius i 2050.

"We recognize that Logitech's growth does not come without an environmental impact and, while we have made progress, we have only just begun our efforts in designing for sustainability," fortæller president og CEO Bracken Darrell.

Logitech vil deltage aktivt i det videnskabsbaserede målinitiativ, der støtter ansvarlige og gennemsigtige CO2-reduktionsforanstaltninger.

Virksomheden har forpligtet sig til 100% vedvarende energi i 2030. I øjeblikket opererer producenten med 75% på grund af tidligere indsats i Schweiz og Irland, og det kinesiske produktionsanlæg er også certificeret som værende kulstofneutral, men er stadig delvis afhængig af kulstofudligning for at opnå dette.

Logitech vurderer også, hvordan man kan gøre sine produkter kulstofneutrale under hensyntagen til materiale, design, fremstilling, distribution og genbrug.

Alle produkter vil blive vurderet for miljøpåvirkning inden produktion, og virksomheden bruger allerede bæredygtig emballage på nogle af sine produkter og er begyndt at introducere genanvendt plast, hvor det er muligt.

"As an award-winning design company, we are making a pledge to future generations that we will use our leadership in design not only to create a great customer experience but to do so in a way that is sustainable for the planet," fortsætter Darrell.

"We want to leave our mark on the future. We know that mark can be positive or negative, depending on the large and small decisions we make every day."


Kilde & Image credit:

Logitech, businesswire