Googles AI øger forurening

Skærmbillede 2024-07-03 115354
Googles emissioner steg med næsten 50% over fem år, da virksomheden har integreret kunstig intelligens i mange af sine kerne produkter. Den udvikling gør det sværere at opfylde sit mål om at eliminere kulstofemissioner inden 2030, ifølge en ny miljørapport fra techgiganten.

Googles udledninger af drivhusgasser steg med næsten 50% over en periode på fem år, da virksomheden har implementeret kunstig intelligens i mange af sine kerneprodukter. Dette gør det sværere for dem at opfylde deres mål om at eliminere kulstofudledninger inden 2030, ifølge en ny miljørapport fra tech-giganten. 

Den årlige rapport blev offentliggjort tirsdag og dækker Googles fremskridt med at opfylde sine miljømål sidste år. Alphabet-enhedens drivhusgasudledninger beløb sig til 14,3 millioner metriske ton af kuldioxid-ækvivalenter i løbet af 2023. Dette er 48% højere end i 2019, siger virksomheden, og 13% højere end i 2022. 

Google peger på øget energiforbrug i sine datacentre og udledninger fra sin forsyningskæde som årsagerne, og siger at deres satsning på at tilføje AI til deres produkter kunne gøre det sværere at reducere udledningerne i fremtiden. 

"Efterhånden som vi integrerer AI yderligere i vores produkter, kan det være udfordrende at reducere udledninger på grund af den stigende energiefterspørgsel fra større AI-beregninger, og de udledninger der er forbundet med de forventede stigninger i vores tekniske infrastrukturinvesteringer," skrev Google i rapporten. AI, og især generativ AI, som tager brugerinputs og producerer nyt indhold som tekst, billeder eller sange, er ekstremt ressourcekrævende, som en nylig efterforskning fra Bloomberg News viste. 

Jo mere teknologien vokser, desto flere datacentre er der behov for at opbygge og køre det, hvilket fører til stigende energikrav. Den dramatiske stigning i energibehov fra Silicon Valleys vækst-for-enhver-pris tilgang til AI truer med at underminere energiovergangsplanerne for hele nationer såvel som de bæredygtige energimål for tech-virksomhederne. Google er ikke det første store teknologiselskab til at nævne den hurtige vækst af AI som et hinder for at opnå miljømålene.

I maj sagde Microsoft, at dets CO2-udslip var steget med 30% siden 2020, i takt med at virksomheden i stigende grad investerede i AI.

Stigningen gjorde det endnu sværere for virksomheden at nå målet om at komme under netto-nul-udslip inden 2030, end det var, da de annoncerede deres mål om at blive CO2-negative.

Sasha Luccioni, klimaleder hos startup-virksomheden Hugging Face, sagde, at dataene viser, at teknologivirksomheder ikke havde forudset den massive vækst af AI, da de satte deres miljømål.

"Det kunne de ikke have gjort," sagde hun. "Basisåret i den Google-rapport var 2019 - bestemt ikke noget, de havde forudset."

Virksomheder er blevet overrasket både af, hvor meget energi der kræves for at bygge sådan teknologi, og hvor meget energi der kræves for at drive den, sagde Luccioni.

Vores partnere